www.ati-systemy.pl
I O firmie I Oferta I Certyfikaty I Kontakt I

 

 

 

 

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego


 

Szkolenie połączone z warsztatem praktycznym
z programowania systemów telekomunikacyjnych firmy PLATAN:
PRIMA, MIKRA, SIGMA, LIBRA 

Szkolenie z zakresu instalacji programowania
oraz obsługi systemów alarmowych produkowanych przez DSC

 

CERTYFIKAT INSTALATORA
System Okablowania Strukturalnego A-LAN PLUS

 

Szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu:
Systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D=H
oraz systemów sygnalizacji pożarów DF6000/CF3000

 

Certyfikat szkoleniowy z zakresu doboru urządzeń, montaż elementów detekcji gazów, konserwacji urządzeń produkcji „GAZEX” typu: =DEX, DG, MD, WG=; zasad działania i podkańczania zaworów odcinających w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa izolacji Gazowej typu GX

 

Licencja Certyfikowanego Instalatora
ADC KRONE TrueNET

Szkolenie zorganizowane przez firmę PROXIMA
Świadectwo potwierdzające otrzymanie autoryzacji w zakresie doboru, instalacji
i konserwacji kamer oraz cyfrowych rejestratorów autonomicznych firmy APER

 

Certyfikat poświadczający ukończenie kursu z zakresu
Systemu sygnalizacji pożarowej FP1200/FP2000

 

Świadectwo ukończenia szkolenia uprawniającego do instalacji,
programowania i konserwacji  uniwersalnej centrali sterującej UCS 6000,
produkowanej przez firmę POLON-ALFA Sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszcy


 

 

 

 

 

 

 

 

  Joomla templates made by Lonex.